Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru reprezinta un parteneriat format din reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele componente ale microregiunii, organizaţii neguvernamentale locale, reprezentanţi ai comunităţii locale, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri privat din microregiune.
Beneficiind de oportunitatea de a atrage fonduri europene în microregiune, în vederea atingerii scopului propus de a dezvolta spaţiul rural, a fost elaborată, respectând principiile LEADER în perioada decembrie 2012 – martie 2013 prima strategie de dezvoltare a acestei microregiuni care s-a bucurat de finanţare din fonduri FEADR prin Programul de Dezvoltare Rurală 2007-2013 al României, Axa IV LEADER.
Ca un demers firesc, se doreşte continuarea implementării programului LEADER la nivelul teritoriului, care conferă, prin sprijinul şi competenţele acordate GAL-urilor, posibilitatea coagulării eforturilor comunităţilor în vederea realizării unei strategii integrate, multisectoriale, de jos în sus cu consecinţe benefice asupra dezvoltării rurale durabile şi a nivelului de trai al tuturor membrilor săi.

Prezentare Teritoriul Microregiunii Someș-Codru

Proiecte Finanţate prin GAL Someș-Codru

Materiale realizate prin proiectul:

"
Promovarea potențialului turistic pe teritoriul a trei Grupuri de Acțiune Locală din județul Satu Mare:
  • Sud-Vest Satu Mare
  • Zona Sătmarului
  • Someș Codru
"

Promovare Turistică Microregiuni

Hartă Interactivă Grupuri de Acțiune Locală

Free Joomla! templates by AgeThemes