Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

ANUNȚURI DE LANSARE SESIUNI CERERI DE PROIECTE:

Anunț Măsura GALMSC 4/6B

Anunţ lansare în perioada 31.08.2017-31.10.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura GALMSC 2/3A - „Îmbunătățirea condițiilor de viața prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populației” din cadrul Strategie de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someș-Codru.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 4/6B.

Anunț Măsura GALMSC 3/6A

Anunţ lansare în perioada 24.07.2017 - 25.09.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura GALMSC 3/6A - „Diversificarea economiei prin sprijinirea activitaților non-agricole” din cadrul Strategie de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someș-Codru.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 3/6A.

Anunţ Măsura GALMSC 2/3A

Anunţ lansare în perioada 31.07.2017 - 29.09.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura GALMSC 2/3A - „Înființarea punctelor de colectare și a unităților de procesare în vederea creșterii valorii adăugate a produselor agricole primare” din cadrul Strategie de Dezvoltare Locală 2016 - 2020 a Microregiunii Someș-Codru.

Apel de selecţie pentru Măsura GALMSC 2/3A.

CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU ANUL 2017

Nr. Crt.

Denumire măsură

Nr. Sesiuni

Perioada sesiunii de depunere

Alocarea indicativă pe sesiune

Alocarea totală din cadrul SDL

1

Măsura GALMSC 01/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

1

octombrie - decembrie

95.131 Euro

95.131 Euro

2

Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare

1

iulie - septembrie

192.000 Euro

292.202 Euro

3

Măsura GALMSC 03/6A- Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole

1

iulie - septembrie

429.709 Euro

429.709 Euro

4

Măsura GALMSC 04/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei

1

august - octombrie

360.956 Euro

360.956 Euro

5

Măsura GALMSC 05/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale

1

septembrie - noiembrie

137.507 Euro

137.507 Euro

Prezentare Teritoriul Microregiunii Someș-Codru

Proiecte Finanţate prin GAL Someș-Codru

Materiale realizate prin proiectul:

"
Promovarea potențialului turistic pe teritoriul a trei Grupuri de Acțiune Locală din județul Satu Mare:
  • Sud-Vest Satu Mare
  • Zona Sătmarului
  • Someș Codru
"

Promovare Turistică Microregiuni

Hartă Interactivă Grupuri de Acțiune Locală

Free Joomla! templates by AgeThemes