Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală 2016-2020 a Microregiunii Someş- Codru, Judeţul Satu Mare este constituit din două componente după cum urmează:

  • Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului şi populaţiei acoperite, respectiv 19,84 Euro/locuitor şi 985,37 Euro/km2
  • Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obţinut în urma procesului de evaluare şi selecţie, exprimată în Euro

Având în vedere ca Microregiunea Someş-Codru are o suprafaţă totală de 514,69 km2 iar la ultimul recensământ oficial din anul 2011 a avut un un număr de 22.086 locuitori rezultă că bugetul SDL alocat pentru componenta A este de:

  • Buget componenta A = (514,69 x 985,37) + (22.086 x 19,84) = 945.346 Euro

Din valoarea totală aferentă componentei A, bugetul alocat cheltuielilor de funcţionare şi animare este de 180.000 Euro şi reprezintă 19,04% iar bugetul alocat pentru măsurile de finanţare este de 765.346 Euro şi reprezintă 80,96%.

În perioada 2016-2020 Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului se va concentra pe promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor

agricole, pe diversificarea economiei locale prin încurajarea activităţilor non-agricole, dar în același timp va susține diversificarea serviciilor de bază destinate populației inclusiv cele sociale pentru a contribui la creșterea calităţii vieții în microregiune.

Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 Microregiunea Somes-Codru.

 

Măsuri de finanțare

Valoare alocată

Intensitatea sprijinului

Sector

Domeniu sprijinit

Măsura GALMSC 01/3A - Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative

92.263 Euro

(7,01 %)

70%

Privat  53,29 %

Agricultură

22.22 %

Măsura GALMSC 02/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole primare

200.000 Euro

(15,20 %)

50%

Măsura GALMSC 03/6A - Diversificarea econimiei prin sprijinirea activităţilor non-agricole

408.737 Euro

(31,07 %)

90%

Industrie,

Servicii,

Turism

31,07 %

Măsura GALMSC 04/6B - Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin dezvoltarea serviciilor publice destinate populaţiei

360.956 Euro

(27,44 %)

100 %

Public  46,71 %

Dezvoltarea satelor,

Servicii publice pt.

populație

46,71 %

Măsura GALMSC 05/6B - Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii sociale

253.549 Euro

(19,27 %)

100 %

TOTAL

1.315.505 Euro