Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Comuna Apa - Proiect pentru Modernizare Drum Comunal DC 18A Apa-Someşeni

Titlul Proiectului: Modernizare porţiune drum comunal DC 18A

  • Beneficiar: Comuna Apa
  • Valoarea totală a proiectului: 133.126 Euro
  • Ajutor public nerambursabil: 106.000 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 01.09.2014

Investiţii propuse prin proiect: Lucrări de modernizare a 1 km din drumul DC 18 A care face legătura între satele Apa şi Someşeni.