Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Comuna Homoroade - Proiect pentru Reabilitare Cămine Culturale Chilia şi Necopoi

Titlul Proiectului: Reabilitarea căminelor culturale din localităţile Chilia şi Necopoi.

  • Beneficiar: Comuna Homoroade
  • Valoarea totală a proiectului: 124.329 Euro
  • Ajutor public nerambursabil: 98.677 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 04.09.2014

Investiţii propuse prin proiect: lucrări de reabilitare la căminele culturale din satele Chilia şi Necopoi.