Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Comuna Bârsău - Proiect pentru Reabilitare Camin Cultural

1. Titlul Proiectului: Reabilitare cămin cultural în localitatea Bârsău de Sus.

  • Beneficiar: Comuna Bârsău
  • Valoarea totală a proiectului: 117.076 Euro
  • Ajutor public nerambursabil: 85.714 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 15.04.2014

Investiţii propuse prin proiect: Lucrări de reabilitare, modernizare şi introducerea unui sistem centralizat de încălzire în incinta căminului cultural din localitatea Bârsău de Sus. 

2. Titlul Proiectului: Dotarea căminului cultural din localitatea Bârsău de Sus

  • Beneficiar: Comuna Bârsău
  • Valoarea totală a proiectului: 24.730 Euro
  • Ajutor public nerambursabil: 19.943 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 15.04.2014

Investiţii propuse prin proiect: Achiziţionarea a 500 de scaune şi a unui sistem complet de sonorizare în vederea dotării căminului cultural din satul Bârsău de Sus.