Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Sergames srl, Roşiori - Proiect pentru Achiziţie Echipamente Dulgherie şi Tâmplărie

Titlul Proiectului: Achiziţia de echipamente pentru activitatea de dulgherie şi tâmplărie

  • Beneficiar: S.C. SERGAMES S.R.L.
  • Localizare proiect: comuna Valea Vinului, Sat Roşiori
  • Valoarea totală a proiectului: 304.158 Euro
  • Ajutor public nerambursabil: 200.000 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 26.06.2014

Tip de activitate: Activităţi de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

Investiţii propuse prin proiect: utilaje prelucrarea lemnului (uscător cherestea, circular de retezat, maşină rindeluit, frezat).