Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Fernea Rafaela Maria, Valea Vinulu - Proiect pentru Extindere Ferma

Titlul Proiectului: Instalarea tinerei fermiere Fernea Rafaela Maria

  • Beneficiar: Fernea Rafaela Maria
  • Localizare proiect: comuna Valea Vinului, sat Valea Vinului
  • Valoarea  ajutorului public nerambursabil: 40.000 Euro
  • Data semnării contractului de finanţare: 03.12.2014

Tip de activitate: Fermă mixtă compusă dintr-un efectiv de 10 bovine şi 17,34 ha teren agricol cultivate cu culturi de porumb, grâu, ovăz, floarea soarelui şi plante de nutreţ.

Investiţii realizate prin proiect: achiziţionarea de noi terenuri agricole în vederea extinderii fermei.