Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Someș-Codru

Informații cu Privire la Implementarea PDL 2012-2015 al Microregiunii Someş Codru

Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA SOMEȘ-CODRU este organizată conform OG 26/2000 și este autorizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Decizia de autorizare nr. 62527/20.12.2012.

Număr proiecte implementate / comună: 

 • Medieşu Aurit - 4
 • Apa - 4
 • Culciu - 12
 • Valea Vinului - 9
 • Crucişor - 4
 • Homoroade - 4
 • Bârsau - 3

Situaţia utilizării fondurilor avute la dispoziţie până în luna august 2015:

 • Fonduri totale disponibile - 2.550.000 Euro / 100%
 • Fonduri totale contractate - 2.518.623 Euro / 98,77%
 • Fonduri totale absorbite* - 771.736 Euro / 30,26%

* Termenul de absorbţie a fondurilor avute la dispoziţie este până la sfârşitul perioadei de implementare a tuturor proiectelor contractate.

 Până în luna august 2015 s-au primit la Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Someş-Codru un număr de 61 de cereri de finanţare din care 45 de cereri au trecut cu succes rigoriile proceselor de evaluare şi selecţie fiind aprobate spre finanţare.

Începând cu data de 18.07.2013 au fost organizate şi lansate 47 sesiuni de depunere de proiecte pe următoarele măsuri cuprinse în Planul de dezvoltare a Microregiunii:

 • Măsura 41.111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”,
 • Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri”,
 • Măsura 41.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, 
 • Măsura 41.312 „Sprijin pentru creearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”, 
 • Măsura 41.313 „Încurajarea activităților turistice”, 
 • Măsura 41.322 „Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia  și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”,
 • Măsura 421 „ Implementarea proiectelor de cooperare"

 

#

Beneficiar

Titlu Proiect

1.

Comuna Valea Vinului

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru compartimentul administrativ şi de gospodărire comunală.

2.

Comuna Medieşu Aurit

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru serviciul de gospodarire comunală.

3.

Comuna Crucişor

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente industriale pentru  compartimentul administrativ şi de gospodarire comunală

4.

Comuna Bârsău

Reabilitare cămin cultural în localitatea Bârsău de Sus

5.

Comuna Culciu

Dotarea serviciilor publice şi a căminelor culturale

6.

Comuna Apa

Modernizare porţiune drum comunal DC 18A

7.

Comuna Homoroade

Reabilitarea căminelor culturale din localităţile Chilia şi Necopoi

8.

Pop Octavian, Cărăşeu

Achiziţii utilaje agricole de către Pop Octavian pentru prestări servicii în agricultură

9.

Agroferm SRL, Medieşu Aurit

Extindere fermă de pui

10.

Sergames SRL, Roşiori

Proiect pentru Achiziţie Echipamente Dulgherie şi Tâmplărie

11.

PFA Vaida Daniel, Culciu Mare

Achiziţii utilaje la ferma Vaida Daniel

12.

Mobex & Company SRL, Medieşu Aurit

Achiziţionarea de echipamente pentru producţia de mobilier

13.

Bioland România SRL, Culciu Mic

Achiziţionarea de utilaje agricole moderne 

14.

Orha Andrea Carmen, Homoroade

Dezvoltarea şi extinderea exploataţiei agricole deţinute

15.

II Bottyan Iosif Zsolt, Cărăşeu

Dotări cu utilaje la Bottyan Iosif Zsolt având ca obiectiv echipamente de sonorizare

16.

Agromec Culciu SA

Achiziţionarea unor utilaje agricole

17.

II Oşan Cosmin Vasile, Valea Vinului

Modernizarea Întreprinderii Individuale Oşan Cosmin Vasile prin achiziţia unui tractor agricol

18.

PFA David Rodica, Homoroade

Achiziţii utilaje agricole

19.

PFA Bonaţ Olimpiu Călin, Valea Vinului

Achiziţionare utilaje agricole

20.

Ferma Maria srl, Lipău

Dezvoltarea societatii Ferma Maria SRL prin achiziţia de utilaje

21.

Tamâian Dacian, Crucişor

Instalarea tânarului fermier Tamâian Dacian Nicolae Gheorghe

22.

Şuta Marius Lucian, Cărăşeu

Dezvoltare şi Extindere Exploataţie Agricolă 

23.

Pop Andrada Laviania, Lipău

Extindere exploataţie agricolă

24.

One Romina, Crucişor

Instalarea persoanei fizice Oane Romina Maria ca tânăr fermier

25.

Iluţ Ioan Vlăduţ, Valea Vinului

Dezvoltarea exploataţiei agricole

26.

Firtye Nicolae Marin, Cărăşeu

Instalarea persoanei fizice Firtye Nicolae Marin ca tânăr fermier

27.

Fernea Rafaela Maria, Valea Vinului

Instalarea tinerei fermiere Fernea Rafaela Maria

28.

Dina Cristina Maria, Someşeni

Instalarea doamnei Dina Cristina Maria ca tânără fermieră şi dezvoltarea exploataţiei agricole deţinute

29.

David Alexandru, Homorodu de Mijloc

Îmbunătăţirea managementului explotaţiei agricole prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri

30.

Aniţaş Gheorghe, Someşeni

Dezvoltarea şi modernizarea explotaţiei conduse de Aniţaş Vasile

31.

Ţiglă Maria, Roşiori

Instalarea tinerei fermiere Ţiglă Maria

32.

Aniţaş Ioan Cristian, Apa

Instalarea persoanei fizice Aniţaş Ioan Cristian ca tânăr fermier

33.

Andreica Lucian Gabriel, Lipău

Instalarea persoanei fizice Andreica Lucian Gabriel ca tânăr fermier